อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 99 คน
สถิติเดือนนี้ 7841 คน
สถิติปีนี้ 50631 คน
สถิติทั้งหมด 1391762 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
  ชื่อคำถาม : นำเงินหุ้นใช้หนี้เงินกู้สามัญได้หรือไม่
ผู้ตั้งคำถาม : นายพิชิต ผ่องเกษร
IP : 118.174.59.88
โทรศัพท์ : 0861899381
วัน-เวลา : 04 ธ.ค. 63 - 15:40 น.
 
     
  ข้อความ : จะลาออกติดค้ำสมาชิก แต่มีเงินหุ้นมากกว่าเงินกู้สามัญ จะขอโอนเงินหุ้นตนเองมาใช้หนี้เงินกู้สามัญของสหกรณ์ได้หรือไม่ อย่างไร  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
IP : 58.11.18.164
โทรศัพท์ : 053-277197-8
อีเมล์ : sahakorn_99@hotmail.com
วัน-เวลา : 31 พ.ค. 64 - 13:14 น.
ข้อความ : รบกวนสมาชิกยื่นหนังสือลาออก เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ ลาออก โดยนำทุนเรือนหุ้นหักชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของกรรมการ

ติดต่อสอบถามเพิ่ม 053-277197-8
แสดงความคิดเห็น / ตอบคำถาม
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพ

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
 
 
« กลับไปดูคำถามทั้งหมด