อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 89 คน
สถิติเดือนนี้ 7831 คน
สถิติปีนี้ 50621 คน
สถิติทั้งหมด 1391752 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
  ชื่อคำถาม : เมื่อนับตั้งแต่วันที่ลาออก อีกกี่วันครับจะได้เงินออมคืนครับ
ผู้ตั้งคำถาม : เอกพันธ์ จันทรา
IP : 27.55.94.147
โทรศัพท์ : 0960822962
อีเมล์ : ekkaphan.may@gmail.com
วัน-เวลา : 15 ก.พ. 64 - 12:39 น.
 
     
  ข้อความ : เมื่อนับตั้งแต่วันที่ลาออก อีกกี่วันครับจะได้เงินออมคืนครับ  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
IP : 58.11.18.164
โทรศัพท์ : 053-277197-8
อีเมล์ : sahakorn_99@hotmail.com
วัน-เวลา : 31 พ.ค. 64 - 13:05 น.
ข้อความ : การยื่นเรื่องลาออก ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นสมาชิก มีมติจากคณะกรรมการดำเนินการ โดยเสนอที่ประชุมประจำเดือน เรียบร้อยแล้วนั้น
ทางฝ่ายจัดการ จะดำเนินการโอนทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกสะสมต้นเดือนถัดไปค่ะ (ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)

สอบถามรายละเอียด 053-277197-8
แสดงความคิดเห็น / ตอบคำถาม
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพ

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
 
 
« กลับไปดูคำถามทั้งหมด