อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 133 คน
สถิติเดือนนี้ 7875 คน
สถิติปีนี้ 50665 คน
สถิติทั้งหมด 1391796 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
  ชื่อคำถาม : เงินปันผลประจำปี 2563
ผู้ตั้งคำถาม : นางรัชนี ศํกดิ์สอ
IP : 119.42.97.141
โทรศัพท์ : 0917740043
วัน-เวลา : 16 ก.พ. 64 - 13:53 น.
 
     
  ข้อความ : กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี2563 เมื่อไหร่คะ  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
IP : 58.11.18.164
โทรศัพท์ : 053-277197-8
อีเมล์ : sahakorn_99@hotmail.com
วัน-เวลา : 31 พ.ค. 64 - 12:59 น.
ข้อความ : เริ่มจ่ายหลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (28 กุมภาพันธ์ 2564)
โดยวิธีโอนผ่านบัญชีธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-277197 ต่อ 15
แสดงความคิดเห็น / ตอบคำถาม
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพ

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
 
 
« กลับไปดูคำถามทั้งหมด