อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 76 คน
สถิติเดือนนี้ 7818 คน
สถิติปีนี้ 50608 คน
สถิติทั้งหมด 1391739 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


วิธีการคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [22 ต.ค. 61]
วิธีคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืน (45 KB.)วิธีการเขียน ใบรับฝากเงินที่ถูกต้อง !!! ทำอย่างไร ?? [20 ส.ค. 58]

สมาชิกบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีความสำคัญมาก

"ทุกครั้งที่ทำการเขียนใบรับฝากเงิน ต้องกรอกช่องลายมือชื่อ(ต้องเขียนเป็นชื่อตัวบรรจง)หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง ด้วยทุกครั้ง ซึ่งบางครั้งสถาบันการเงินไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เป็นสิ่งสำคัญมากควรกรอกทุกครั้งในการทำธุรกรรมทางการเงิน"

ถ้าไม่เขียนจะมีผลหรือไม่ 
1.ทางสหกรณ์ฯจะทราบแต่ยอดที่ท่านโอนมา แต่ไม่ทราบคือใคร ??
2.ยอดจำนวนนั้นกลายเป็นเงินรอตรวจสอบ 
3.ทุนเรือนหุ้น/เงินกู้ ยอดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4.ใบเสร็จรับเงินจะไม่ได้รับ

เพื่อผลประโยชน์ของท่านรบกวนตรวจสอบทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน

ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถกู้จริงหรือไม่ ?? [06 ส.ค. 57]
ติดเครดิตบูโร ไม่ให้กู้จริงหรือไม่??? ข้อมูลดีดีจาก NCB (455 KB.)ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด [19 ก.พ. 57]

  1. ค้ำประกันให้เต็มที่กับบุคคลที่ท่านเห็นว่ามีความมั่นคง มีพฤติกรรมที่ท่านเห็นว่า เขาจะไม่หลบหนีไปไหนหลังจากที่เขากู้เงินไปแล้ว
  2. เนื่องจากอยู่ในสังคม  ต้องรักษาน้ำใจกับเพื่อนฝูงเอาไว้บ้าง และเป็นการกระจายความเสี่ยง ท่านสามารถค้ำประกันในวงเงินที่ท่านสามารถกำหนดเองได้ ในกรณีนี้ท่านสามารถค้ำประกันได้หลายคน ถ้าสมาชิกทำกันเช่นนี้ทุกคนจะเกิดเป็นวงจรการค้ำประกันรูปแบบใหม่ขึ้นโดยอัตโนมัติ ยิ่งค้ำประกันหลายคน ผู้ค้ำประกันก็มีความเสี่ยงน้อยเมื่อผู้กู้หนีไป วงเงินที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน แทบจะไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตเล
  3. ไม่ต้องค้ำประกันใครเลย เวลาตัวเองจะกู้ก็ใช้หุ้นของตัวเองค้ำประกัน กรณีนี้ดูเหมือนจะเป็นการเห็นแก่ตัว แต่ก็มีความปลอดภัย 100% ในทางตรงกันข้ามวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้ท่านรู้จักการเก็บออมได้มากที่สุดวิธีหนึ่ง  เพราะเป็นการออมแล้วจึงกู้มาใช้ในเวลาจำเป็น มิใช่การกู้เอาเงินในอนาคตมาใช้  ทำให้ชีวิตขาดการวางแผนการใช้เงิน สุดท้ายก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถระงับยับยั้งการเติบโตของหนี้ได้เลย จนถึงวาระของการเกษียณอายุงานของตนเอง ทิ้งคนที่อยู่ข้างหลังให้รับชะตากรรมต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด
การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน [26 เม.ย. 56]

หลังจากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าการติดต่อหน่วยงานราชการมักต้องถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสองด้านทำให้เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีความจำเป็นใด ล่าสุดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือเวียนถึงหน่วยงาน แจ้งการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพียงด้านเดียวแล้วเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน
ธรรมะสอนใจ [26 เม.ย. 56]

ธรรมะในใจอยู่ใกล้แค่เอื้อม
ถ้าเราไปอ่านเรื่องธรรมะในคัมภีร์
ก็ดูเหมือนว่า ธรรมะนี้อยู่ไกลสุดเอื้อม
แต่เมื่อเราจะมาศึกษาและเรียนรู้ธรรมะในตัวของเรา

เราจะรู้สึกว่า ธรรมะที่จะต้องเรียนรู้และจำเป็นต้องรู้
ก็ไม่ใช่อื่นไกล ก็คือ เรื่องของกายกับใจของเรานั่นเอง

กายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและทุกข์
ความดีและความชั่วเกิดที่กายกับใจ
บุญและบาปเกิดที่กายกับใจ
มรรค ผล นิพพาน ความดีเกิดที่กายกับใจ

— หลวงพ่อพุธ ฐานิโย —ต้นไม้พูดได้ จากวัดดอยแม่ปั๋ง พร้าว [31 ต.ค. 55]

เห็นข้อคิดดีๆ จึงอยากให้สมาชิกได้อ่าน

ตารางคำนวณยอดส่งรายเดือน โครงการฟ่อนคำ [04 ต.ค. 55]
โครงการฟ่อนคำ (14 KB.)