อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 87 คน
สถิติเดือนนี้ 7829 คน
สถิติปีนี้ 50619 คน
สถิติทั้งหมด 1391750 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
  • ทุนการศึกษา                     
ช่วงชั้นระดับการศึกษา

ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ได้รับทุนคนละ 400 บาท

-ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 1-3 ได้รับทุนคนละ 500 บาท

-ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 4-6 ได้รับทุนคนละ 600 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้รับทุนคนละ 700 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 หรือ ปวช. ได้รับทุนคนละ 800 บาท

-ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1-2 หรือ ปวส. ได้รับทุนคนละ 900 บาท

-ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 3-4 ได้รับทุนคนละ 1,000 บาทประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (445 KB.)