อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 51 คน
สถิติเดือนนี้ 2223 คน
สถิติปีนี้ 49178 คน
สถิติทั้งหมด 1266309 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Life Up (ไม่มีเฉลี่ยคืน) [18 เม.ย. 66]
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญ LIFE UP (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (904 KB.)
คำขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้สามัญ โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต LIFE UP (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (552 KB.)ประกาศ จำหน่ายที่ดินและอาคารสำนักงานสหกรณ์ [09 มี.ค. 66]
ประกาศ จำหน่ายที่ดินและอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ (86 KB.)ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 [01 ก.พ. 66]
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 (98 KB.)แจ้งกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 [31 ม.ค. 66]

ประกาศ แจ้งกำหนดวันประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​ 2565

ในวันเสาร์ ที่ 11​ กุมภาพันธ์​ 2566

ณ ห้องประชุมแกรนด์วิชั่น มหาวิทยาลัยฟาร์​อีส​เทอร์น​(เชียงใหม่)

เริ่มลงทะเบียน​ตั้งแต่​เวลา​ 11.30-14.00 น.

โดยสมาชิกผู้มาเข้าร่วมประชุมจะต้องนำบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน มาแสดงตนด้วย

***********************************************

`*ข้อกำหนดและกติกา การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ดังนี้*`

1. เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่ *เวลา 11.30-14.00 น.*

2. เป็นสมาชิกที่ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน ถึงวันสิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2565

3. ลาออกระหว่างปีบัญชี 2565 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ และไม่ได้รับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน

4. สมาชิกสมัครใหม่ เริ่มจ่ายหุ้นงวดแรกเดือนมกราคม 2566 จะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียน

5. สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และไม่ได้เงินค่าลงทะเบียน


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

สถานที่จอดรถ มีดังนี้

1.ภายในมหาวิทยาลัย​ฟาร์​อีส​เทอร์น​ (จอดรถได้จำนวน​จำกัด)

2.ห้างสรรพสินค้า​เซ็นทรัล​ เชียงใหม่​ แอร์พอร์ต​(โรบินสัน)

❌❌ห้ามจอดรถในโครงการ Airport Business Park เนื่องจากมีค่าจอดรถคันละ 200 บาท❌❌

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2565 [29 ม.ค. 66]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2565

ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกแนบมาแล้วนั้นประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2565 (249 KB.)ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 [28 ธ.ค. 65]
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 (154 KB.)
ประกาศ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 (129 KB.)
ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 (108 KB.)
ใบสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 (107 KB.)ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566 [28 ธ.ค. 65]
วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566 (97 KB.)*ขอความร่วมมือสมาชิก ที่รับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ผ่านธนาคารกรุงไทย และธ.ก.ส.* [21 ธ.ค. 65]

🏦🏦สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์​ข้าราชการ​ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ นามสกุล 

ทางสหกรณ์ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในระบบสหกรณ์ฯและบัญชีธนาคารกรุงไทย และธ.ก.ส.
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการตรวจสอบบัญชีที่ใช้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส.  🙏

📞📞 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2566 

ติดต่อ ฝ่ายการเงิน
053-277197-8 ​ต่อ 15
ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2565 [01 พ.ย. 65]
ประกาศและใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2565 (164 KB.)ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญ “รวมหนี้สัญญาเดียว” โครงการ 2 [30 ก.ย. 65]
ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญ “รวมหนี้สัญญาเดียว” โครงการ 2 (229 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23