อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 41 คน
สถิติเดือนนี้ 2213 คน
สถิติปีนี้ 49168 คน
สถิติทั้งหมด 1266299 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 [03 มี.ค. 66]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด 

ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิชั่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่

จึงขอประมวลภาพการบรรยกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังกล่าว 

โครงการเยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 [10 ส.ค. 65]

สหกรณ์ฯจัดโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก ประจำปี 2565

เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า  

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น

สหกรณ์ฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และขอประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [09 มี.ค. 65]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประมวลภาพการบรรยกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังกล่าว โครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2565 [09 มี.ค. 65]

ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2565 
ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565 ณ วีวี่ รีสอร์ท อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา 
โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 [19 ต.ค. 64]

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า และอมก๋อย 👍👍👍

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบZoom ที่ผ่านมานั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป ☺
โครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564 [07 ธ.ค. 63]


ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 
จัดโครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564 
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์สปา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา 

โครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด [07 ธ.ค. 63]

สหกรณ์ฯจัดโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก ประจำปี 2563


เขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ ทต.ดอยสะเก็ด ทต.แม่คือ ทต.แม่โป่ง และทต.สันปูเลย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และขอประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ [13 พ.ย. 63]

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ที่ผ่านมานั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้
แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ที่เป็นตัวอย่างการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [26 ต.ค. 63]

ทางคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานท้องถิ่นสระบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น


พิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 20 ปี [26 ต.ค. 63]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ครบรอบปีที่ 20

จึงจัดทำบุญครบรอบการก่อตั้งเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯจัดทำบุญสำนักงาน และถวายภัตตาหารเภร  โดยมีนายอินทปัตร  บุญทวี ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ร่วมทำบุญ  
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6