อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 551 คน
สถิติเดือนนี้ 17757 คน
สถิติปีนี้ 148152 คน
สถิติทั้งหมด 958490 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกันยายน 2564 [10 ก.ย. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (203 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.95 MB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนสิงหาคม 2564 [06 ส.ค. 64]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.88 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯค้างจ่าย สิงหาคม 2564 (214 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (203 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ (112 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [08 ก.ค. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพกรกฎาคม 2564 และค้างจ่าย (ถ้ามี) (112 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.90 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ กรกฎาคม 2564 (1.89 MB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2564 [09 มิ.ย. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.90 MB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [07 พ.ค. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพค้างจ่าย พ.ค. 64 (105 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.83 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนพฤษภาคม 2564 (424 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนเมษายน 2564 [08 เม.ย. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (261 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพเดือนเมษายน และค้างจ่าย (ถ้ามี) (135 KB.)
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2564 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.84 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ เมษายน 2564 (2.04 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มีนาคม 2564 [09 มี.ค. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.82 MB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (104 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค้างจ่าย เดือนมีนาคม 2564 (247 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [05 ก.พ. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (225 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (164 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.82 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯกุมภาพันธ์ 2564 (1.08 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมกราคม 2564 [08 ม.ค. 64]
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงประจำปี 2564 (1.03 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.82 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (222 KB.)
หนังสือเรียกเก็บค่าบำรุงรายปี2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (139 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนธันวาคม 2563 [07 ธ.ค. 63]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.84 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (166 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12