อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 270 คน
สถิติเดือนนี้ 703 คน
สถิติปีนี้ 89852 คน
สถิติทั้งหมด 1306983 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกันยายน 2566 [06 ก.ย. 66]


แจ้งท่านสมาชิก/ผู้มีหน้าที่หักเงินนำส่งสหกรณ์ฯ 

รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนตั้งระบบล๊อค 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับรหัสผ่าน 053277197 ต่อ 14 (งานทะเบียนและประมวล)

หรือ LINE ID : 330910cm

*หมายเหตุ เดือนกันยายน ไม่มีเรียกเก็บค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ*

หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (202 KB.)
รายงานยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2566 (775 KB.)รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือน สิงหาคม 2566 [07 ส.ค. 66]


เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

ประกาศยกเลิกการส่งยอดเรียกเก็บประจำเดือนของสหกรณ์ฯ

และยกเลิกการพิมพ์และจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งผู้นำส่งสหกรณ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน


หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ 053-277197-8 ต่อ 14 หรือ แอดไลน์ไอดี 330910cm

 
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯค้างจ่าย สิงหาคม 2566 (548 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (700 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (202 KB.)
หนังสือขอเรียกเก็บเงินสงเคราห์ศพ เดือนสิงหาคม 66 (141 KB.)รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [07 ก.ค. 66]

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
ประกาศยกเลิกการส่งยอดเรียกเก็บประจำเดือนของสหกรณ์ฯ 
และยกเลิกการพิมพ์และจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งผู้นำส่งสหกรณ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ 053-277197-8 ต่อ 14 หรือ แอดไลน์ไอดี 330910cmหนังสือแจ้งหักหน่วยงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (191 KB.)
หนังสือขอเรียกเก็บเงินสงเคราห์ศพ เดือนกรกฎาคม 66 (136 KB.)
รายงานยอดเรียกเก็บสมาคมฯ ก.ค. 2566 (2.47 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (682 KB.)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการพิมพ์และจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป (87 KB.)
หนังสือ แจ้งยกเลิกการพิมพ์และจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน สอ.ขถ.ชม. (138 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2566 [07 มิ.ย. 66]
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนมิถุนายน 2566 (4.86 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (674 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (191 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจฯ เดือนมิถุนายน 2566 (138 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [09 พ.ค. 66]

* ในเดือนพฤษภาคม 2566 มีเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ของสมาคมฌาปนกิจฯ 


หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (193 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ เงินสงเคราะห์ศพเดือนพฤษภาคม 2566 (136 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนพฤษภาคม 2566 (2.43 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (670 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2566 [05 เม.ย. 66]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (646 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (193 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมีนาคม 2566 [07 มี.ค. 66]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (701 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนมีนาคม 2566 (ค้างจ่าย) (267 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ประจำเดือนมีนาคม 2566 (135 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (191 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [09 ก.พ. 66]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (675 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (3.44 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (192 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจฯ 2566 (187 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมกราคม 2566 [09 ม.ค. 66]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (186 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงรายปี 2566 (131 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (669 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนมกราคม 2566 (2.50 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนธันวาคม 2565 [07 ธ.ค. 65]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (182 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ เดือนธันวาคม 2565 (147 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (697 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนธันวาคม 2565 (3.00 MB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15