อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 85 คน
สถิติเดือนนี้ 15020 คน
สถิติปีนี้ 15020 คน
สถิติทั้งหมด 1030060 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมกราคม 2565 [06 ม.ค. 65]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (203 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าบำรุงประจำปี 2565 (99 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงประจำปี 2565 (1.87 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.97 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ธันวาคม 2564 [13 ธ.ค. 64]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.99 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (299 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [08 พ.ย. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพพฤศจิกายน 64 ค้างจ่าย (112 KB.)
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.99 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯค้างจ่าย พฤศจิกายน 2564 (227 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนตุลาคม 2564 [07 ต.ค. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพตุลาคม 2564 และค้างจ่าย (ถ้ามี) (112 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.96 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (1.84 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกันยายน 2564 [10 ก.ย. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (203 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.95 MB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนสิงหาคม 2564 [06 ส.ค. 64]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.88 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯค้างจ่าย สิงหาคม 2564 (214 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (203 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ (112 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [08 ก.ค. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพกรกฎาคม 2564 และค้างจ่าย (ถ้ามี) (112 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.90 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ กรกฎาคม 2564 (1.89 MB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2564 [09 มิ.ย. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.90 MB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [07 พ.ค. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพค้างจ่าย พ.ค. 64 (105 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.83 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนพฤษภาคม 2564 (424 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนเมษายน 2564 [08 เม.ย. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (261 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพเดือนเมษายน และค้างจ่าย (ถ้ามี) (135 KB.)
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2564 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.84 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ เมษายน 2564 (2.04 MB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13