ติดต่อสหกรณ์

แผนที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด


โทรศัพท์ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์

หมายเลขภายใน
053 277 197-8
Line ID

ฝ่ายสินเชื่อ

ต่อ 12

0858652328

ฝ่ายบัญชี

ต่อ 14

330910cm

ฝ่ายการเงิน

ต่อ 15

-

ฝ่ายธุรการ

ต่อ 22

@cmls

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ต่อ 0 @698dgmgjงานธุรการ

งานสินเชื่อ 

งานบัญชีและทะเบียนประมวลผล

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

เลขที่ 330/9-10 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

อีเมล: sahakorn_99@hotmail.com