อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 117 คน
สถิติเดือนนี้ 7859 คน
สถิติปีนี้ 50649 คน
สถิติทั้งหมด 1391780 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ถาม ตอบ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [25 พ.ค. 65]
ถามตอบ สมาชิกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (151 KB.)พระราชบัญญัติ ปลดล๊อคผู้ค้ำประกัน ณ 10 พย 2557 [18 พ.ย. 57]
พรบ. ปลดล็อคผู้ค้ำประกัน (77 KB.)รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 [14 มิ.ย. 56]
14 มิถุนายน 56 (33 KB.)ตารางคำนวณยอดส่ง [04 ต.ค. 55]
ฟ่อนคำ (14 KB.)รับสมัครลูกค้าสัมพันธ์สหกรณ์ [28 ส.ค. 55]
ประกาศ (104 KB.)
ใบสมัคร (71 KB.)หลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ [28 ส.ค. 55]
หลักเกณฑ์การให้กู้ (125 KB.)หลักเกณฑ์การให้กู้ [06 ต.ค. 54]
หลักเกณฑ์การให้กุ้ (41 KB.)จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2552 [18 ธ.ค. 52]
จดหมายข่าวสหกรณ์ฯ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2552 (1.24 MB.)