อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 176 คน
สถิติเดือนนี้ 7918 คน
สถิติปีนี้ 50708 คน
สถิติทั้งหมด 1391839 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศ เงินกู้สามัญอื่นเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) [01 เม.ย. 67]
ประกาศ เรื่อง เงินกู้สามัญอื่นเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (143 KB.)
คำขอและสัญญาเงินกู้เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ(ไม่มีเฉลี่ยคืน) (553 KB.)ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566 [22 ม.ค. 67]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566

ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกแนบมาแล้วนั้นประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566 (299 KB.)แจ้งกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 [22 ม.ค. 67]

ประกาศ แจ้งกำหนดวันประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​ 2566

ในวันเสาร์ ที่ 10​ กุมภาพันธ์​ 2567

ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา

เริ่มลงทะเบียน​ตั้งแต่​เวลา​ 12.00-14.00 น.

โดยสมาชิกผู้มาเข้าร่วมประชุมจะต้องนำบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน มาแสดงตนด้วย

***********************************************

ข้อกำหนดและกติกา การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ดังนี้

1. เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 12.00-14.00 น.

2. สมาชิกที่ลาออกระหว่างปีบัญชี 2566 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ และไม่ได้รับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน

3. สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และไม่ได้เงินค่าลงทะเบียนหนังสือเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (271 KB.)ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 [22 ม.ค. 67]
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2567 (105 KB.)
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการประจำปี พ.2567 (916 KB.)ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญ เที่ยวก่อน ผ่อนทีหลัง โครงการ2 [02 ม.ค. 67]

  1. ระยะเวลา โครงการเริ่มวันนี้ถึง 27 ธันวาคม 2567
  2. ผ่อนสูงสุด ไม่เกิน 48 งวด
  3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  4. หลักประกันผู้ค้ำประกัน 1-2 คน  (ใช้เงื่อนไขเดียวกับเงินกู้สามัญทั่วไป)
  5. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญ เที่ยวก่อน ผ่อนทีหลัง โครงการ 2 (612 KB.)
คำขอเงินกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ โครงการเที่ยงก่อนผ่อนทีหลัง โครงการ 2 (552 KB.)ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มคำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก [02 ม.ค. 67]
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มคำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญและเงินฝาก (103 KB.)
คำขอกู้และสัญญาสามัญทุนเรื่อนหุ้นและเงินฝาก (528 KB.)ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2567 [27 ธ.ค. 66]
วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2567 (222 KB.)ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 [25 ธ.ค. 66]
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567 (540 KB.)
ใบสมัครประธานกรรมการสหกรณ์ ประจำปี 2567 (124 KB.)
ใบสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 (123 KB.)ประกาศ รับสมัครทุนสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 [01 ธ.ค. 66]

ประกาศ รับสมัครทุนสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มกราคม 2567

ตามระดับช่วงชั้นการศึกษา ดังนี้
ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล              ได้รับทุนคนละ   400    บาท
ระดับประถมศึกษาชั้นที่  1-3               ได้รับทุนคนละ    500    บาท
ระดับประถมศึกษาชั้นที่  4-6               ได้รับทุนคนละ    600    บาท
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3                ได้รับทุนคนละ    700   บาท
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 หรือ ปวช.  ได้รับทุนคนละ    800    บาท
ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1-2 หรือ ปวส.        ได้รับทุนคนละ    900     บาท
ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 3-4                     ได้รับทุนคนละ    1,000  บาท


โทรติดต่อสอบถาม 053277197-8ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2566 (445 KB.)ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกประจำปี 2566 [31 ต.ค. 66]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2566 (111 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26