อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 67 คน
สถิติเดือนนี้ 7809 คน
สถิติปีนี้ 50599 คน
สถิติทั้งหมด 1391730 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


รายงานกิจการประจำปี 2556 [09 มิ.ย. 57]


อ่านรายงานกิจการประจำปี 2556 ได้ที่ลิงค์นี้ http://issuu.com/cmsahakorn/docs/year-report-2556

รายงานกิจการประจำปี 2555 [25 เม.ย. 56]


คลิกอ่านรายงานกิจการประจำปี 2555 ได้ที่ลิงค์นี้ http://issuu.com/cmsahakorn/docs/report-2012
รายงานกิจการประจำปี 2554 [06 ก.ย. 55]
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (491 KB.)รายงานประจำปี 2553 [06 ก.ย. 55]
รายงานกิจการประจำปี 2553 (491 KB.)รายงานประจำปี 2552 [06 ก.ย. 55]

รายงานประจำปี 2551 [18 ธ.ค. 52]

บันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา  13.00  น. ณ  ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โปรดคลิกที่เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (429 KB.)รายงานประจำปี 2550 [18 ธ.ค. 52]

รายงานประจำปี 2549 [18 ธ.ค. 52]

รายงานประจำปี 2548 [27 พ.ย. 52]

รายงานประจำปี 2547 [27 พ.ย. 52] 
     
หน้า   1 [2] 3