รายงานเรียกเก็บเงินประจำเดือน

ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2567

แจ้งท่านสมาชิก/ผู้มีหน้าที่หักเงินนำส่งสหกรณ์ฯ รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนตั้งระบบล๊อค โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับรหัสผ่าน 053277197 ต่อ 14 (งานทะเบียนและประมวล) หรือ LINE ID : 330910cm หมายเหตุ** เดือนมิถุนายน มีเรียกเก็บค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ คนละ 100 บาท **หมายเหตุ แจ้งวันที่ 28 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ฯจะรับยอดหุ้นและหนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน **

07/06/2567
485 ครั้ง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2567

แจ้งท่านสมาชิก/ผู้มีหน้าที่หักเงินนำส่งสหกรณ์ฯ รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนตั้งระบบล๊อค โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับรหัสผ่าน 053277197 ต่อ 14 (งานทะเบียนและประมวล) หรือ LINE ID : 330910cm หมายเหตุ** เดือนพฤษภาคม มีเรียกเก็บค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ คนละ 100 บาท

07/05/2567
710 ครั้ง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือนเมษายน 2567

แจ้งท่านสมาชิก/ผู้มีหน้าที่หักเงินนำส่งสหกรณ์ฯ รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนตั้งระบบล๊อค โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับรหัสผ่าน 053277197 ต่อ 14 (งานทะเบียนและประมวล) หรือ LINE ID : 330910cm หมายเหตุ** เดือนเมษายน มีเรียกเก็บค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ คนละ 100 บาท

05/04/2567
188 ครั้ง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมีนาคม 2567

แจ้งท่านสมาชิก/ผู้มีหน้าที่หักเงินนำส่งสหกรณ์ฯ รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนตั้งระบบล๊อค โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับรหัสผ่าน 053277197 ต่อ 14 (งานทะเบียนและประมวล)หรือ LINE ID : 330910cm*หมายเหตุ เดือนมีนาคม ไม่มีเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

07/03/2567
118 ครั้ง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

แจ้งท่านสมาชิก/ผู้มีหน้าที่หักเงินนำส่งสหกรณ์ฯ รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนตั้งระบบล๊อค โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับรหัสผ่าน 053277197 ต่อ 14 (งานทะเบียนและประมวล)หรือ LINE ID : 330910cm*หมายเหตุ เดือนกุมภาพันธ์ มีเรียกเก็บค่าบำรุงรายปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพคงค้าง*

06/02/2567
116 ครั้ง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม 2567

แจ้งท่านสมาชิก/ผู้มีหน้าที่หักเงินนำส่งสหกรณ์ฯ รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนตั้งระบบล๊อค โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับรหัสผ่าน 053277197 ต่อ 14 (งานทะเบียนและประมวล)หรือ LINE ID : 330910cm*หมายเหตุ เดือนมกราคม มีเรียกเก็บค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ*

05/01/2567
57 ครั้ง