อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 153 คน
สถิติเดือนนี้ 7895 คน
สถิติปีนี้ 50685 คน
สถิติทั้งหมด 1391816 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2559 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯค้างจ่าย [10 ต.ค. 59]

ยอดสมาคมจะเป็นยอดค้างของเดือนกันยายน สำหรับบางสังกัดเท่านั้น


ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2559 (1.55 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจค้างจ่าย เดือนตุลาคม 59 (ค้นหาตามสังกัด/ชื่อสมาชิก) (695 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2559 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ [09 ก.ย. 59]
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2559 (1.58 MB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯ นายอิ่นแก้ว บุญเป็ง และค้างจ่าย (567 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2559 (632 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจเดือนกันยายน 2559 และค้างจ่าย (ค้นหาตามสังกัด/ชื่อสมาชิก) (522 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน สิงหาคม 2559 [10 ส.ค. 59]

ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ขอความร่วมมือสมาชิกสังกัดทต./อบต. ในจังหวัดเชียงใหม่ โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
แจ้งมายังเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาคม
หมายเลขโทรศัพท์ 053-277197-8 ต่อ 14-15 , โทรสาร 053-277199
LINE ID 330910 cm
Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (เพิ่มเพื่อน)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ [13 ก.ค. 59]
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (1.58 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ กค 59 (576 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯ นายพิสิษฐ์ นางเรณู และค้างจ่าย (498 KB.)
เรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯเดือนกรกฎาคม 59 และค้างจ่าย (586 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [14 มิ.ย. 59]
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (1.66 MB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ [13 พ.ค. 59]
หนังสือเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (513 KB.)
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (1.63 MB.)
รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯ เดือนพฤษภาคม นายประพันธ์ มูลเมือง และค้างจ่าย (475 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (475 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2559 [18 เม.ย. 59]

แจ้งท่านสมาชิก

ยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2559

จะมี 3 หน่วยงาน/สังกัด แจ้งเป็นไฟล์แยก excell

ได้แก่ ริมเหนือ แม่แรม และม่อนจอง  
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน2559 (1.63 MB.)
ยอดเรียกเก็บหน่วยงาน ม่อนจอง (20 KB.)
ยอดเรียกเก็บหน่วยงาน แม่แรม (14 KB.)
ยอดเรียกเก็บหน่วยงาน ริมเหนือ (23 KB.)
ฌาปนกิจค้างจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2559 (627 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2559 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ [10 มี.ค. 59]
เรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯเดือนมีนาคม ค้างจ่าย (969 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือน มีนาคม 2559 (856 KB.)
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2559 (1.65 MB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ [11 ก.พ. 59]

ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสหกรณ์และสมาคม จะแจ้งยอดแยก ไม่รวมกับสหกรณ์แล้ว แต่ท่านสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าได้ทุกบัญชี 

ขอความร่วมมือสมาชิกสังกัดทต./อบต. ในจังหวัดเชียงใหม่ โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
แจ้งมายังเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาคม 

หมายเลขโทรศัพท์ 053-277197-8 ต่อ 14-15 , โทรสาร 053-277199

LINE ID  330910 cm

Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (เพิ่มเพื่อน)
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (1.64 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (706 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯเดือนกุมภาพันธ์ นายสมบรูณ์ เรือนฟ้างาม และค้างจ่าย (560 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2559 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ [14 ม.ค. 59]

ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมกราคม ของสหกรณ์และสมาคม จะแจ้งยอดแยก ไม่รวมกับสหกรณ์แล้ว แต่ท่านสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าได้ทุกบัญชี 

ขอความร่วมมือสมาชิกสังกัดทต./อบต. ในจังหวัดเชียงใหม่ โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
แจ้งมายังเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาคม 

หมายเลขโทรศัพท์ 053-277197-8 ต่อ 14-15 , โทรสาร 053-277199

LINE ID  330910 cm

Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (เพิ่มเพื่อน)
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2559 (1.62 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือน มกราคม 59 (525 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯ นายณัทกร อุปวงค์ ค่าบำรุงและค้างจ่าย 2559 (289 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15