อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 143 คน
สถิติเดือนนี้ 7885 คน
สถิติปีนี้ 50675 คน
สถิติทั้งหมด 1391806 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2558 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ [14 ธ.ค. 58]

ยอดเรียกเก็บประจำเดือนธันวาคม ของสหกรณ์และสมาคม จะแจ้งยอดแยก ไม่รวมกับสหกรณ์แล้ว แต่ท่านสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าได้ทุกบัญชี 
ขอความร่วมมือสมาชิกสังกัดทต./อบต. ในจังหวัดเชียงใหม่ โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว แจ้งมายังเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาคม 

 หมายเลขโทรศัพท์ 053-277197-8 ต่อ 14-15 , โทรสาร 053-277199

LINE ID 330910cm

Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (เพิ่มเพื่อน) 
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 58 (1.61 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือน ธันวาคม 58 (633 KB.)
รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯ นายณัทกร อุปวงค์ และค้างจ่าย (553 KB.)
ยอดเรียกเก็บค่าบำรุงประจำปี 2559(ค้นหาตามสังกัด/ชื่อสมาชิก) (527 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 58 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ [11 พ.ย. 58]

ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤศจิกายน ของสหกรณ์และสมาคม จะแยกบัญชีในการเรียกเก็บเงิน จึงขอความร่วมมือสมาชิกสังกัดทต./อบต. ในจังหวัดเชียงใหม่ โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว แจ้งมายังเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาคม 

 หมายเลขโทรศัพท์ 053-277197-8 ต่อ 14-15 , โทรสาร 053-277199

LINE ID 330910cm

Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (เพิ่มเพื่อน) 
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 58 (1.62 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจค้างจ่าย เดือนพฤศจิกายน 58(ค้นหาตามสังกัด/ชื่อสมาชิก) (263 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯ นางสาวพวงทอง จองคำ และค้างจ่าย (201 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือน พฤศจิกายน 58 (201 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 58 และ ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ [09 ต.ค. 58]
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 58 (1.63 MB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯ นางจันทร์เป็ง สุภาวงค์ และค้างจ่าย (200 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจค้างจ่าย เดือนตุลาคม 58(ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์) (541 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ (981 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 58 [10 ก.ย. 58]
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 58 (1.61 MB.)
ขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ฯ (124 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯ ยุทธนา พุทธวงค์ และค้างจ่าย (82 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจค้างจ่าย 2558 (207 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 58 [11 ส.ค. 58]
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 58 (1.63 MB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราห์ฯ ยุทธนา พุทธวงค์ และค้างจ่าย (82 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ (136 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจค้างจ่าย 2558 (ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์) (494 KB.)
เงินรอตรวจสอบสหกรณ์ฯ 2557-2558 (67 KB.)
เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจฯ2557-2558 (60 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกรกฏาคม58 [10 ก.ค. 58]
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 58 (1.61 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ (125 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจค้างจ่าย 2558 (รวมรายชื่อทั้งที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์) (215 KB.)รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2558 [30 พ.ค. 58]
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 58 (1.36 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ (125 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ นายบุญเลิศ และสงเคราะห์ฯค้างจ่าย (235 KB.)รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (รวมเงินของสมาคมฌาปนกิจฯ นายบุญเลิศ เลิศวิริยะ) อยู่ในช่องหารหนี้/ฌาฯ) [14 พ.ค. 58]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (1.36 MB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ นายบุญเลิศ และสงเคราะห์ฯค้างจ่าย (167 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ (246 KB.)รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2558 (รวมเงินของสมาคมฌาปนกิจฯ นายสมชาย วิศิษฐ์ผล) อยู่ในช่องหารหนี้/ฌาฯ) [16 เม.ย. 58]
รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2558 (1.57 MB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ นายสมชาย และสงเคราะห์ฯค้างจ่าย (283 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ (235 KB.)รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือน มีนาคม 2558 (รวมเงินของสมาคมฌาปนกิจฯ อยู่ในช่องหารหนี้/ฌาฯ) [12 มี.ค. 58]

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯ นายสมชาย  วิศิษฐ์ผล สังกัด ทต.ยางเนิ้ง เสียชีวิตอุบัติเหตุทางรถยนต์

เรียกเก็บเดือนมีนาคม 58 เดือนแรกรายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือน มีนาคม 2558 (1.48 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ (560 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ นายสมชาย และสงเคราะห์ฯค้างจ่าย (283 KB.)
เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯ ฌาปนกิจ สำหรับไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ!! (291 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15