อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 136 คน
สถิติเดือนนี้ 7878 คน
สถิติปีนี้ 50668 คน
สถิติทั้งหมด 1391799 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (รวมเงินของสมาคมฌาปนกิจฯค้างจ่าย อยู่ในช่องหารหนี้/ฌาฯ) [11 ก.พ. 58]
รายงานยอดเรียกเก็บประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (1.50 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ (124 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรายปี 2588 และเงินสงเคราะห์ศพค้างจ่าย (354 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม 2558 [16 ม.ค. 58]

แจ้งให้ทราบ ยอดเรียกเก็บนี้จะไม่มียอดของสมาคมฌาปนกิจ จึงเป็นยอดที่ไม่ครบถ้วน

ดังนั้นหน่วยงานใดยังไม่ได้รับจดหมาย รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 053-277197-8 ต่อ 14-15

รายงานเรียกเก็บเดือนมกราคม 2558 (1.65 MB.)รายงานเรียเก็บเดือน ธันงาคม 2557 [15 ธ.ค. 57]
รายงานเรียกเก็ยเดือน ธันวาคม 2557 (1.18 MB.)รานงานเรียกเก็บเดือน พฤศจิกายน 2557 [13 พ.ย. 57]
รายงานเรียกเก็บเดือน พฤศจิกายน 2557 (1.19 MB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน ตุลาคม 57 [16 ต.ค. 57]
รายงานเรียกเก็บเดือน ตุลาคม 57 (1.17 MB.)รายงานเรียกเก็บเดือน กันยายน 2557 [10 ก.ย. 57]
รายงานเรียกเก็บเดือน กันยายน 2557 (1.14 MB.)รายงานเรียกเก็บเดือน สิงหาคม 2557 [14 ส.ค. 57]
รายงานเรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2557 (1.14 MB.)รายงานเรียกเก็บเดือน กรกฎาคม 57 [16 ก.ค. 57]
รายงานเรียกเก็บรายเดือน กรกฎาคม 57 (1.11 MB.)รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน มิถุนายน 2557 [18 มิ.ย. 57]
รายงานเรียกเก็บเงินเดือน มิถุนายน 2557 (1.11 MB.)รายงานเรียกเก็บรายเดือน พฤษภาคม 2557 [15 พ.ค. 57]
เดือน พฤษภาคม 57 (1.08 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15