อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 132 คน
สถิติเดือนนี้ 7874 คน
สถิติปีนี้ 50664 คน
สถิติทั้งหมด 1391795 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


รายงานเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 57 [18 เม.ย. 57]
รายงานเรียกเก็บเดือน เมษายน 57 (1.07 MB.)รายงานเรียกเก็บเดือน มีนาคม 2557 [12 มี.ค. 57]
รายงานเรียกเก็บเดือน มีนาคม 2557 (1.09 MB.)รายงานเรียกเก็บรายเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [12 ก.พ. 57]
เรียกเก็บรายเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (1.10 MB.)รายงานเรียกเก็บเดือน มกราคม 2557 [15 ม.ค. 57]
เดือน มกราคม 2557 (1.08 MB.)รายงานเรียกเก็บเดือน ธันวาคม 2556 [16 ธ.ค. 56]
รายงานเรียกเก็บเดือน ธันวาคม 2556 (1.08 MB.)รายงานเรียกเก็บเดือน พฤศจิกายน 2556 (กระดาษ F4) [12 พ.ย. 56]
รายงานเรียกเก็บเงินเดือน พฤศจิกายน 2556 (กระดาษ F4 ) นะค้า (1.95 MB.)รายงานเรียกเก็บเงินเดือน ตุลาคม 2556 [10 ต.ค. 56]
รายงานเรียกเก็บเงินเดือน ตุลาคม 56 (1.08 MB.)รายงานเรียกเก็บเดือน กันยายน 2556 [12 ก.ย. 56]
รายงานเรียกเก็บเดือน กันยายน 2556 (1.09 MB.)รายงานเรียกเก็บเงินเดือน สิงหาคม 2556 [14 ส.ค. 56]
รายงานเรียกเก็บเงินเดือน สิงหาคม 2556 (กระดาษ F4 ) นะค้า (1.65 MB.)รายงานเรียกเก็บเงินเดือน กรกฎาคม 2556 [12 ก.ค. 56]
รายงานเรียกเก็บเงินเดือน กรกฎาคม 2556 (1.10 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15