อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 121 คน
สถิติเดือนนี้ 7863 คน
สถิติปีนี้ 50653 คน
สถิติทั้งหมด 1391784 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน สิงหาคม 2555 [14 ส.ค. 55]
เดือน สิงหาคม 2555 (966 KB.)รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน กรกฎาคม 2555 [13 ก.ค. 55]
เดือน กรกฎาคม 2555 (1.03 MB.)รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน มิถุนายน 2555 [14 มิ.ย. 55]
เดือน มิถุนายน 2555 (1.79 MB.)รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน พฤษภาคม 2555 [16 พ.ค. 55]
เดือน พฤษภาคม 2555 (1.04 MB.)รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน เมษายน 2555 [18 เม.ย. 55]
เดือน เมษายน 2555 (1.05 MB.)รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน มีนาคม 2555 [15 มี.ค. 55]
เดือน มีนาคม 2555 (1.06 MB.)รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2555 [21 ก.พ. 55]
รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2555 (1.09 MB.)รายงานเรียกเก็บเงิน เดือน มกราคม 2555 [16 ม.ค. 55]
เดือน มกราคม 2555 (978 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]