อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 86 คน
สถิติเดือนนี้ 7828 คน
สถิติปีนี้ 50618 คน
สถิติทั้งหมด 1391749 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2566 [07 มิ.ย. 66]
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนมิถุนายน 2566 (4.86 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (674 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (191 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจฯ เดือนมิถุนายน 2566 (138 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [09 พ.ค. 66]

* ในเดือนพฤษภาคม 2566 มีเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ของสมาคมฌาปนกิจฯ 


หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (193 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ เงินสงเคราะห์ศพเดือนพฤษภาคม 2566 (136 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนพฤษภาคม 2566 (2.43 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (670 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2566 [05 เม.ย. 66]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (646 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (193 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมีนาคม 2566 [07 มี.ค. 66]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (701 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนมีนาคม 2566 (ค้างจ่าย) (267 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ประจำเดือนมีนาคม 2566 (135 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (191 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [09 ก.พ. 66]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (675 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (3.44 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (192 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจฯ 2566 (187 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมกราคม 2566 [09 ม.ค. 66]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (186 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงรายปี 2566 (131 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (669 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนมกราคม 2566 (2.50 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนธันวาคม 2565 [07 ธ.ค. 65]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (182 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ เดือนธันวาคม 2565 (147 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (697 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนธันวาคม 2565 (3.00 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [07 พ.ย. 65]

หนังสือยืนยันยอดสมาชิก 

ตามที่สหกรณ์ฯได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดของสมาชิก ไปยังหน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้วนั้น

จึงใคร่ขอรบกวนผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ลงชื่อและใส่วันที่รับเอกสารจากสหกรณ์
(ตามเอกสารที่แนบมาข้างต้น) 

จากนั้นให้ผู้รับผิดชอบลงชื่อท้ายเอกสาร และใส่วันที่ส่ง พร้อมรวบรวมหนังสือยืนยันยอด 
แล้วจัดส่งหนังสือยืนยันยอดของสมาชิกแต่ละราย ส่งไปที่สำนักงานของผู้สอบบัญชีโดยตรง 
ขอบคุณค่ะ

นายอัครพล  ตุ้ยดง
บริษัท เอพีออดิทแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด  
เลขที่ 88/12 หมู่ 5 
ตำบลสันผีเสื้อ  อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่   50000หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (182 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (659 KB.)
หนังสือตอบรับยืนยันยอดจากหน่วยงาน ณ 31 ตุลาคม 65 (1.33 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนตุลาคม 2565 [10 ต.ค. 65]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (192 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (665 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกันยายน 2565 [08 ก.ย. 65]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (655 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (192 KB.)

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15