อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 85 คน
สถิติเดือนนี้ 7827 คน
สถิติปีนี้ 50617 คน
สถิติทั้งหมด 1391748 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ยอดเรียกเก็บประจำเดือนสิงหาคม 2565 [08 ส.ค. 65]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (673 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนสิงหาคม 2565 (2.23 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ เงินสงเคราะห์ศพเดือนสิงหาคม 2565 (113 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (192 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกรกฎาคม2565 [06 ก.ค. 65]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (657 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯค้างจ่าย (304 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ เงินสงเคราะห์ศพค้างจ่ายก.ค.65 (140 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (194 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2565 [07 มิ.ย. 65]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (661 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนมิถุนายน2565 (2.89 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (299 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (143 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [09 พ.ค. 65]
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนพฤษภาคม 2565 (1.33 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (644 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (193 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (138 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนเมษายน 2565 [11 เม.ย. 65]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (192 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ เงินสงเคราะห์ศพเดือนเมษายน 2565 (138 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนเมษายน 2565 (1.03 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (658 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มีนาคม 2565 [08 มี.ค. 65]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจฯ เงินสงเคราะห์ศพเดือนมีนาคม2565 (111 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.98 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือนมีนาคม 2565 (2.49 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [03 ก.พ. 65]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (300 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.98 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงประจำปี 2565 (ค้างจ่าย) (351 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (160 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมกราคม 2565 [06 ม.ค. 65]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (203 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าบำรุงประจำปี 2565 (99 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงประจำปี 2565 (1.87 MB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.97 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ธันวาคม 2564 [13 ธ.ค. 64]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.99 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (299 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [08 พ.ย. 64]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (204 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพพฤศจิกายน 64 ค้างจ่าย (112 KB.)
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.99 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯค้างจ่าย พฤศจิกายน 2564 (227 KB.)

 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15