อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 83 คน
สถิติเดือนนี้ 7825 คน
สถิติปีนี้ 50615 คน
สถิติทั้งหมด 1391746 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


รายงานเรียกเก็บประจำเดือนธันวาคม 2563 [07 ธ.ค. 63]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.84 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (166 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [09 พ.ย. 63]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.86 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (223 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนตุลาคม 2563 [09 ต.ค. 63]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.89 MB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน กันยายน 2563 [09 ก.ย. 63]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2563(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.88 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯค้างจ่าย กันยายน 63 (272 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (336 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนสิงหาคม 2563 [07 ส.ค. 63]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.89 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)
ใบแจ้งยอด เรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (1.08 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสิงหาคม 2563 และค้างจ่าย (ถ้ามี) (105 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [03 ก.ค. 63]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.86 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2563 [09 มิ.ย. 63]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)
หนังสือเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (104 KB.)
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.87 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯเดือน มิถุนายน 2563 (1.04 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [11 พ.ค. 63]
หนังสือสมาคมฌาปนกิจฯ เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพเดือนพ.ค. 63 (105 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (158 KB.)
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.82 MB.)
เรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (1.03 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนเมษายน 2563 [13 เม.ย. 63]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.84 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนมีนาคม 2563 [10 มี.ค. 63]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.85 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15