อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 82 คน
สถิติเดือนนี้ 7824 คน
สถิติปีนี้ 50614 คน
สถิติทั้งหมด 1391745 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


รายงานเรียกเก็บประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [07 ก.พ. 63]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.83 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงประจำปี 2563 (273 KB.)
หนังสือเรียกเก็บค่าบำรุงรายปี2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (87 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือนมกราคม 2563 [13 ม.ค. 63]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2563(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.79 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ค่าบำรุงประจำปี 2563 (979 KB.)
หนังสือเรียกเก็บค่าบำรุงรายปี2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (95 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนธันวาคม 2562 [09 ธ.ค. 62]

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯทราบ ทางสหกรณ์จะเพิ่มการถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนของเงินได้รายเดือน เริ่มปรับเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่แนบมาข้างต้น


รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.81 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [07 พ.ย. 62]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.79 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (157 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน ตุลาคม 2562 [08 ต.ค. 62]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.78 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (156 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กันยายน 2562 [09 ก.ย. 62]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (156 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2562(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.74 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนสิงหาคม 2562 [09 ส.ค. 62]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.74 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (154 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กรกฏาคม 2562 [10 ก.ค. 62]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขสมาชิก) (1.70 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (106 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ ก.ค.62 และค้างจ่าย (ถ้ามี) (82 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือน ก.ค.62 และค้างจ่าย (ถ้ามี) (542 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2562 [07 มิ.ย. 62]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ มิถุนายน 2562 (155 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.64 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [13 พ.ค. 62]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ พฤษภาคม 2562 (156 KB.)
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.63 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ พ.ค.62 และค้างจ่าย(ถ้ามี) (120 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือนพ.ค.2562 และค้างจ่าย(ถ้ามี) (345 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15