อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 81 คน
สถิติเดือนนี้ 7823 คน
สถิติปีนี้ 50613 คน
สถิติทั้งหมด 1391744 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ยอดเรียกเก็บประจำเดือนเมษายน 2562 [10 เม.ย. 62]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์เมษายน 2562 (189 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯเมษายน 2562 หรือค้างจ่าย(ถ้ามี) (115 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2562(ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.68 MB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือนเมษายน 2562 (876 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มีนาคม 2562 [08 มี.ค. 62]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.69 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ มีนาคม 2562 (189 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [11 ก.พ. 62]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.72 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (155 KB.)
รายงานแจ้งยอดค้างจ่าย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (322 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม 2562 [11 ม.ค. 62]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์มกราคม 2562 (189 KB.)
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2562 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.70 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มกราคม 2562 หรือค้างจ่าย(ถ้ามี) (115 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 (986 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ธันวาคม 2561 [12 ธ.ค. 61]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ ธันวาคม 2561 (188 KB.)
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯประจำเดือน ธันวาคม 2561 (1.70 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [13 พ.ย. 61]
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (169 KB.)
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.71 MB.)
หนังสือเรียกเก็บค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจำเดือน พ.ย.61 (201 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (646 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน ตุลาคม 2561 [11 ต.ค. 61]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.70 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ ตุลาคม 2561 (168 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน กันยายน 2561 [11 ก.ย. 61]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ ประจำเดือน กันยายน 2560 (ค้นหาหน่วยงานตามหมายเลขสังกัด/เลขที่สมาชิก) (1.70 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ กันยายน 2561 (168 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน สิงหาคม 2561 [09 ส.ค. 61]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.70 MB.)
หนังสือขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (168 KB.)รายงานเรียกเก็บประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [10 ก.ค. 61]
รายงานเรียกเก็บสหกรณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ค้นหาตามเลขรหัสสังกัดหน่วยงาน/เลขรหัสสมาชิก) (1.69 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินสหกรณ์ (169 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15