อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 79 คน
สถิติเดือนนี้ 7821 คน
สถิติปีนี้ 50611 คน
สถิติทั้งหมด 1391742 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ยอดเรียกเก็บประจำเดือน สิงหาคม 2560 [08 ส.ค. 60]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ เดือนสิงหาคม 2560 (ค้นหาตามรหัสสังกัด/รหัสสมาชิก) (1.67 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (168 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [07 ก.ค. 60]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ เดือนกรกฎาคม 2560 (ค้นหาตามรหัสสังกัด/รหัสสมาชิก) (1.68 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มิถุนายน 2560 [08 มิ.ย. 60]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2560 (ค้นหาตามรหัสสังกัด/รหัสสมาชิก) (1.66 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2560 (724 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [09 พ.ค. 60]
รายงานเรียกเก็บ พค 60 (1.57 MB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2560 และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯค้างจ่าย [10 เม.ย. 60]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ เดือนเมษยน 2560 (ค้นหาตามรหัสสังกัด/รหัสสมาชิก) (1.56 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือนเมษยน 2560 (656 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มีนาคม 2560 และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯเดือนมีนาคม 2560 [13 มี.ค. 60]

หมายเหตุ สำหรับ 3 หน่วยงานจะต้องดาวน์โหลดยอดเรียกเก็บตามรายชื่อ ได้แก่

1.อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง

2.ทต.หนองจ๊อม อ.สันทราย

3.ทต.ไชยสถาน อ.สารภี 

 
ตารางยอดเรียกเก็บประจำเดือนมีนาคม 2560 (1.57 MB.)
ตารางยอดเรียกเก็บ อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง (51 KB.)
ตารางยอดเรียกเก็บ ทต.หนองจ๊อม อ.สันทราย (42 KB.)
ตารางยอดเรียกเก็บ ทต.ไชยสถาน อ.สารภี (164 KB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือนมีนาคม 2560 (222 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [10 ก.พ. 60]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ค้นหาตามรหัสสังกัด/รหัสสมาชิก) (1.56 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (750 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม และค่าบำรุงรายปี2560 [13 ม.ค. 60]

ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2560

ขอความร่วมมือสมาชิกสังกัดทต./อบต. ในจังหวัดเชียงใหม่ โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว แจ้งมายังเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาคม

 

หมายเลขโทรศัพท์ 053-277197-8 ต่อ 14-15 , โทรสาร 053-277199

LINE ID 330910 cm Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (เพิ่มเพื่อน)http://www.cmsahakorn.com/news.php?cateid=40
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ เดือนมกราคม 2560(ค้นหาตามรหัสสังกัด/รหัสสมาชิก) (1.57 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือน มกราคม 59 (646 KB.)
หนังสือเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรายปี 2560 (ฌาฯ) (497 KB.)
ยอดเรียกเก็บสมาคมฯ ค่าบำรุงรายปี 2560 (511 KB.)ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2559 [13 ธ.ค. 59]
ยอดเรียกเก็บสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2559 (ค้นหาตามรหัสสังกัด/รหัสสมาชิก) (1.56 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ เดือน ธันวาคม 59 (638 KB.)ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [09 พ.ย. 59]
ยอดเรียกเก็บเงินประจำของสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (1.55 MB.)
หนังสือขอความร่วมมือนำส่งเงินให้สหกรณ์ พฤศจิกายน 59 (625 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15