13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่าน 86 ครั้ง

ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด 

ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาศาลาสหกิจ

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอประมวลภาพการบรรยกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังกล่าว 

รูปภาพ Gallery

Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1

Share ให้เพื่อน